arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie is toegekend door 7 februari – ochtend 7 februari – middag 8 februari – ochtend 8 februari – middag
Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) 3 punten 3 punten 3 punten 3 punten
Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals 3 punten 3 punten 3 punten 2 punten
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register 3 punten 3 punten 3 punten 2 punten
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) 3 punten 3 punten 3 punten 3 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) 3 punten 3 punten 3 punten 3 punten
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 3 punten 3 punten 3 punten 3 punten
Deelregister Algemeen Fysiotherapeut 3 punten 3 punten 3 punten 3 punten
Deelregister Geriatriefysiotherapeut 3 punten 3 punten 3 punten 3 punten