arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Accreditatie Bureau Cluster 1
(Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
• Deelregisters Algemeen Fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)