arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Accreditatie
Deze wordt aangevraagd bij:

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
  • Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
  • Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1)
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN)

Commissie 2024
Robin Planting, NVKG
Namiko Goto, NVKG
Frank Malgo, NVKG
Lisanne Tap, NVKG
Esther Karssemeijer, NVKG
Chris van der Laan, NVKG
Gijsbertha Reiling, NAPA
Silvia Kramer, NAPA
Marleen Kingma-van der Kaaij, NIV
Annemiek Griffioen, NIV
Maarten Nijkrake, NVFG
Ilse Wassenberg, NVFG

 

Locatie
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA  ’s-Hertogenbosch

088 – 9000 333

Deelnemende verenigingen
NVKG
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Postbus 2704
3500 GS Utrecht
088-2823930
info@nvkg.nl

NAPA
Nederlandse Associatie Physician Assistants
Postbus 2442
3500 GK Utrecht
030-6868768
info@napa.nl

NIV
Nederlandse Internisten Vereniging
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
030-8990660
info@internisten.nl

NVFG

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
info@nvfgnet.nl