arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Locatie online
Thuis of op uw werk achter de laptop!

Accreditatie 11 februari
Accreditatie is toegekend door:
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met 3 punten
(Scholing Geriatrie-Gerontologie / Scholing Wijkverpleegkunde)
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register met 6 punten
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) met 6 punten
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) met 6 punten
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) met 6 punten
• Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) met 5 punten in het vrije deel

Accreditatie on demand sessies
Accreditatie is toegekend door:
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals met max. 10 punten (1 punt per sessie)
(Scholing Geriatrie-Gerontologie)

Accreditatie is aangevraagd bij:
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

De on-demand sessies zijn beschikbaar t/m 11 mei, voor ingeschreven deelnemers van de Geriatriedag 2021.
Accreditatiepunten van de on-demand sessies zullen worden toegekend na 11 mei.


Deelnemende verenigingen
NVKG
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Postbus 2704
3500 GS Utrecht
088-2823930
info@nvkg.nl

NVG-KNOWS
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: kennisnetwerk ouder worden en samenleving
Bernardlaan 41
4872 BL Etten-Leur
nvg@solcon.nl

V&VN Geriatrie & Gerontologie
Churchilllaan 11, etage 11
3527 GV Utrecht
info@venvn.nl

NVFG
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
info@nvfgnet.nl

 

Congrescommissie Geriatriedagen 2021

Geriatriedagen 2020_DSC5672

Floor van Deudekom

NVKG

Jeroen Dikken

Jeroen Dikken

V&VN Geriatrie & Gerontologie

Geriatriedagen 2020_DSC5638

Hans Drenth

NVFG

Geriatriedagen 2020_DSC5632

Robbert Gobbens

V&VN Geriatrie & Gerontologie

Geriatriedagen 2020_DSC5624

Lysette Hakvoort

V&VN Geriatrie & Gerontologie

Geriatriedagen 2020_DSC5663

Ward Heij

NVFG

Geriatriedagen 2020_DSC5694

Hanneke Joosten

NIV, in samenwerking met de NVKG

Janneke van Kempen Nieuw

Janneke van Kempen

NVKG

20191001_Geriatrieteam_Rachel Knippenberg

Rachel Knippenberg

NVKG

Commissielid

Robin Planting

NVKG

Bianca Suanet

Bianca Suanet

NVG-KNOWS

Geriatriedagen 2020_DSC5678

Erica van de Veerdonk

NVG-KNOWS