arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Locatie
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA  ’s-Hertogenbosch

088 – 9000 333

Deelnemende verenigingen
NVKG
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Postbus 2704
3500 GS Utrecht
088-2823930
info@nvkg.nl

NVG-KNOWS
Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: kennisnetwerk ouder worden en samenleving
Bernardlaan 41
4872 BL Etten-Leur
nvg@solcon.nl

V&VN Geriatrie & Gerontologie
Churchilllaan 11, etage 11
3527 GV Utrecht
info@venvn.nl

NVFG
De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
info@nvfgnet.nl

 

Congrescommissie Geriatriedagen 2019

Mieke Bil

Mieke Bil

V&VN Geriatrie, voorzitter congrescommissie

Clara Drenth

Clara Drenth

NVKG, vice voorzitter congrescommissie

Marian Adriaansen

Marian Adriaansen

NVG-KNOWS

Robbert Gobbens 0114-2

Robbert Gobbens

V&VN Geriatrie

Ina Bettman

Ina Bettman

NVFG

Hans_Pic

Hans Drenth

NVFG

Harmke Polinder – Bos

Harmke Polinder-Bos

NVKG

Erica van de Veerdonk

Erica v/d Veerdonk

NVG KNOWS

Esther van de Glind

Esther van de Glind

NVKG

Ron Warnier

Ron Warnier

V&VN Geriatrie

Foto sarah robben

Sarah Robben

NVKG

Fleur van Deudekom

Floor van Deudekom

NVKG

Frederiek van den Bos website

Frederiek van den Bos

NVKG, in samenwerking met NIV-kerngroep ouderengeneeskunde

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Accreditatie Bureau Cluster 1
(Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
• Deelregisters Algemeen Fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut
• Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)