arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inzending abstracts voor mondelinge- of poster presentatie

Abstract instructies (Mondeling of Poster) – deadline vrijdag 11 november 2022 12:00 uur
Dien hier uw abstract in!

Voor de Geriatriedagen 2023 kunnen weer abstracts ingediend worden. Na beoordeling door de abstract commissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een orale presentatie (12 minuten excl. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen.
Abstracts moeten in het Nederlands worden aangeleverd en gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.

We vragen de volgende gegevens:

 1. Titel van het abstract
 2. Presentatie voorkeur
  Mondelinge abstract presentatie
  Mondelinge of poster presentatie
  Poster presentatie
 1. Voor welke doelgroep is het abstract (hoofdzakelijk) bedoeld?
  Artsen
  Fysiotherapeuten
  Physician assistants
  Verpleegkundig specialisten
  Verpleegkundigen
  Multidisciplinair
 1. Gegevens auteur(s)
  Titel
  Voornaam
  Achternaam
  Organisatie
  Functie
  Affiliatie
 1. Abstract
  Deel het abstract op in de volgende kopjes:
  – doel
  – opzet/methode
  – resultaten
  – conclusie/discussieMaximaal aantal woorden voor het abstract is 300.