arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inzending abstracts voor mondelinge- of poster presentatie

Abstract instructies (Mondeling of Poster) – deadline vrijdag 20 november 2020
Dien hier uw abstract in!
Evenals bij voorgaande edities kijken wij uit naar uw abstract voor de Geriatriedag 2021.
Na een positieve beoordeling door de abstract commissie zal u gevraagd worden om een mondelinge presentatie (5 min. presentatie + 2 min. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen.
De abstracts (in het Nederlands) dienen gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.

Mondelinge presentaties
Wanneer uw presentatie geaccepteerd is voor een mondelinge presentatie vragen wij u deze te houden op donderdag 11 februari 2021 in het 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch. Tijd volgt
Posterpresentaties
Wanneer uw abstract geaccepteerd is voor een posterpresentatie; vragen wij u de poster live te presenteren op donderdag 11 februari 2021 in het 1931 Congrescentrum, ’s-Hertogenbosch. Tijd volgt.

De posters worden in de Geriatriedagen App toegevoegd voor de deelnemers die vanuit thuis het programma volgen. Daarom willen wij u vragen uw poster als pdf aan te leveren + een 3 minuten pitch in audiobestand.
Een geaccepteerd abstract geeft  geen recht op een gratis of gereduceerde inschrijving.

We hebben de volgende gegevens nodig om uw abstract in behandeling te nemen:

 1. Titel van het abstract
 2. Gegevens auteur(s)
  o Naam (evt. titel, voorletters, achternaam, daarachter tussen haakjes de voornaam)
  o Geslacht
  o Functie
  o Instelling/afdeling
  o E-mailadres
  o Wie is de presenterende auteur?
 3. Voor welke doelgroep is het abstract (hoofdzakelijk) bedoeld? (meerdere antwoorden mogelijk)
  o artsen
  o fysiotherapeuten
  o gerontologen
  o verpleegkundig specialisten
  o verpleegkundigen
  o multidisciplinair
  o anders, namelijk….
 4. Abstract
  Deel het abstract in:
  Doel, opzet/methode, resultaten, conclusie/discussie.
  Maximaal aantal woorden is 300.
 5. Posterpresentatie
  We gaan ervan uit dat iedere indiener voor een orale presentatie in aanmerking wenst te komen.
  Mocht u uitsluitend in aanmerking willen komen voor een posterpresentatie graag aankruisen:
  o alleen posterpresentatie.