arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inzending voorstellen on demand programma

Abstract instructies Symposium/Workshop voor het on demand programma
Het is niet meer mogelijk om in te zenden. Inzenders ontvangen half november bericht.

De Geriatriedag 2021 wordt georganiseerd als hybride meeting. Deelnemers hebben de keuze om fysiek deel te nemen in het Congrescentrum 1931 (wij kunnen maximaal 300 deelnemers veilig ontvangen) of het programma op afstand vanuit huis/werk via een livestream (met interactie) te volgen. Aansluitend op het programma van 11 februari 2021 hebben deelnemers toegang tot een on demand programma met daarin een x-aantal aangeboden symposia en workshops.

Voor de on demand aangeboden symposia en workshops geldt:
– De uitgekozen sessies worden tussen 1 november en 1 januari opgenomen vanuit de thuis situatie. U wordt hierin begeleid door een van de commissieleden van de Geriatriedagen en Congress Care
– de inzender is verantwoordelijk voor de invulling en uitvoering van het opgenomen symposium of de workshop.
– de inzender dient aan te leveren: samenvatting, leerdoelen en 10 toetsvragen ten behoeve van de accreditatie aanvraag.
– de duur van de sessie is maximaal 45 minuten inclusief discussie tijd; goed voor 1 accreditatiepunt.
– de sessies blijven 3 maanden na afloop van de Geriatriedag toegankelijk voor de ingeschreven deelnemers.

Inhoud:
Belicht in de sessie een bepaald thema van verschillende kanten. De voorkeur gaat uit naar een multidisciplinaire opzet van de sessie en naar vernieuwende thema’s. Naast de praktische toepasbaarheid van de uitkomsten dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen.

We hebben de volgende gegevens nodig om uw voorstel in behandeling te nemen

 1. Titel van het symposium of workshop
 2. Gegevens spreker(s)
  o Naam (evt. titel, voorletters, achternaam, daarachter tussen haakjes de voornaam)
  o Geslacht
  o Functie
  o Instelling/afdeling
  o E-mailadres
  o Wie is de organisator (aanspreekpunt)?
 3. Voor welke doelgroep is het symposium (hoofdzakelijk) bedoeld?
  o artsen
  o fysiotherapeuten
  o gerontologen
  o verpleegkundig specialisten
  o verpleegkundigen
  o multidisciplinair
  o anders namelijk….
 4. Symposium
  Geef een samenvatting van het gehele symposium van maximaal 300 woorden (doel, welke thema’s worden belicht, welke invalshoeken komen aan bod). Geef daarnaast een titel en korte samenvatting per spreker, maximaal 150 woorden per spreker. Benoem 2-3 leerdoelen van het symposium.