Inzenden mini-symposium, workshop, abstract Geriatriedagen 2018
 

De sluitingsdatum voor het indienen was maandag 2 oktober 2017. Het is nu niet meer mogelijk uw abstract en/of voorstel in te zenden.

De presenterende auteurs zullen na 14 november 2017 vernemen of hun bijdrage geaccepteerd is.