Algemene informatie

Datum

Donderdag 8 en vrijdag 9 februari 2018

Locatie

1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch
Tel: 088-9000333
www.1931.nl

  Routebeschrijving naar het congrescentrum (PDF)

Doelgroep

De Geriatriedagen zijn bedoeld voor verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physician assistants, fysiotherapeuten, klinisch geriaters, internisten met het aandachtsgebied ouderengeneeskunde, sociaalgeriaters, ouderenpsychiaters, specialisten oudergeneeskunde en gerontologen, alsmede voor artsen in opleiding voor één van deze specialismen. Overige belangstellenden zijn eveneens van harte welkom.

Deelnemende verenigingen

Nederlandse Vereniging voor Gerontologie
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, afdeling Geriatrie
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie

Accreditatie 

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

• Accreditatie Bureau Cluster 1(Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten)
• Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessional
• Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA) 
• Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register
• Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
• Deelregisters Algemeen Fysiotherapeut en Geriatriefysiotherapeut 
• Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)