Symposium 'Het ouder wordende hart'

"Iedereen 120, de cardiologie is er (bijna) klaar voor!”?

Schrijf hier in voor symposium 'Het ouder wordende hart'

Datum:
Woensdag 7 februari

Locatie:
1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch

Accreditatie is toegekend door:
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN VS) - met 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) - met 4 punten
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) - met 4 punten
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) - met 4 punten
Accreditatie Bureau Cluster 1 o.a. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde - met 4 punten
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) - met 4 punten


Inschrijving: 
Medisch specialisten                              EUR 195
Arts i.o., Verpleegkundig specialist        EUR 150
Physician Assistant                                

Een samenwerking van: