Het samenstellen van een congresprogramma voor genees- en verpleegkundigen, fysiotherapeuten, gerontologen en andere zorgprofessionals in de geriatrie dat zowel leerzaam, innovatief als prikkelend is, is een uitdaging. De congrescommissie streeft naar verdieping en verbreding.

Verdieping van specialistische kennis en verbreding in de zin van multidisciplinaire zorgvernieuwing. Wetenschappelijke onderwerpen en de dagelijkse praktijk komen aan bod . 

Evenals voorgaande jaren bestaat het programma uit plenaire presentaties, kleinschalige symposia en workshops met een interactieve opzet.

We hopen u op 9 of 10 februari te begroeten bij de 20e editie van de Geriatriedagen!

Ina Bettman
Voorzitter congrescommissie

 

Een samenwerking van:

                               

Locatie

1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch