Geriatriedagen 2018

Het gevarieerde publiek van de jaarlijkse Geriatriedagen was voor ons een stimulans om ook dit jaar weereen aansprekend en afwisselend programma voor u samen te stellen. De openingssessie wordt dit jaarverzorgd door professor Simon Conroy. Hij heeft verschillende onderzoeken gedaan naar acute zorg voorouderen en heeft in Engeland een acute frailty unit opgezet. Samen met professor Bianca Buurman zal hijons bijpraten over verbeteringen in de de acute zorgketen met concrete voorbeelden uit de praktijk in deUK en in Nederland. Daarnaast komt dr. Els van Wijngaarden spreken, zij heeft in de afgelopen jaren(promotie)onderzoek verricht naar de ervaringswereld van ouderen die hun leven als ‘voltooid’ beschouwen.Professor Ivan Bautmans zal een lezing geven over fysieke kwetsbaarheid bij ouderen. Hoe kunnen wespieratrofie, spierzwakte en vermoeidheid voorkómen bij onze geriatrische patiënten? Een relevantonderwerp omdat we zien dat ouderen, eenmaal opgenomen in het ziekenhuis, veel functieverlies kunnen lijden.In totaal zijn er vier plenaire sessies met evenzovele actuele thema’s, belicht vanuit verschillende disciplines.Nieuw dit jaar is de ‘academic round’, waarbij lopend onderzoek vanuit verschillende academische centra enverschillende disciplines gepresenteerd wordt met aansluitend een paneldiscussie. De sprekers dit jaar zijn prof.dr. Marcel Olde Rikkert, klinisch geriater, en prof.dr. Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap.

Daarnaast heeft u een ruimte keus uit tal van onderwerpen die in de symposia en workshops aan bod komen!

We hopen u op 8 en 9 februari 2018 te begroeten bij de 21e editie van de Geriatriedagen! 

Marian Adriaansen, voorzitter
Mieke Bil, vice-voorzitte
r

         

    

 Inschrijven voor de Geriatriedagen

    

   

Inschrijven voor het symposium 'Het ouder wordende hart'


Een samenwerking van:

                       

       


Locatie

1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA ’s-Hertogenbosch