Presentaties Geriatriedagen 2017

Symposium
1.01 en 2.01 DEEL 1&2 Symposium SIG Valpreventie Update van de richtlijn en verdieping medicatiegerelateerd vallen

Nathalie van der Velde, hoofd onderafdeling geriatrie, ouderengeneeskunde, AMC
Francesco Landi, Associate Professor of Internal Medicine at the Catholic University of Rome, School of Medicine
Sirpa Hartikainen, Director, Professor, Geriatric, Pharmacotherapy, University of Eastern Finland
Tash Masud, Clinical Gerontology, University of Nottingham

Symposium
1.02 Fysiek, emotioneel en sociaal functioneren bij artrose

Suzan van der Pas, senior onderzoeker, afdeling epidemiologie & biostatistiek, EMGO+ Instituut, VUmc
Natasja van Schoor, senior onderzoeker, afdeling epidemiologie & biostatistiek, EMGO+ Instituut, VUmc
Laura Schaap, universitair docent, afdeling gezondheidswetenschappen en EMGO+ Instituut, Vrije Universiteit

Symposium
1.03 De relatie tussen lopen en cognitieve achteruitgang: Wat vertelt het lopen ons?

Jos van Campen, klinisch geriater, MC Slotervaart ziekenhuis, Amsterdam
Claudine Lamoth, Associate Professor  University Medical Centre Groningen (UMCG) / Rijksuniversiteit Groningen, Groningen
Arfan Ikram, universitair hoofddocent epidemiologie, radiologie, en neurologie, Erasmus Medisch Centrum
Astrid Hooghiemstra, postdoctoraal onderzoekster, Erasmus Medisch Centrum
Lisette Kikkert, promovendus bewegingswetenschappen, Universitair Medisch Centrum Groningen

Workshop
1.04 Lichaamstaal voor artsen

Michiel Andreae, expert lichaamstaal, body language coach

Workshop
1.05 Deelname van ouderen aan je onderzoek: vertaling van de nieuwerichtlijn naar de praktijk

Marjolein van der Marck, post doc (senior) onderzoeker, Radboudumc afdeling geriatrie
Freek Nieuwhof, promovendus, Radboudumc, afdeling geriatrie en afdeling neurologie

Symposium
2.02 Back to the roots - Onderzoek naar fundamentele verpleegkundige zorgactiviteiten: Het ‘Basic Care Revisited’ project

Silke F. Metzelthin, postdoc onderzoeker, Universiteit Maastricht
Mariska Machiels, promovenda, Universiteit Maastricht, Maastricht
Debbie ten Cate, promovenda, Hogeschool Utrecht
Carolien Verstraten, promovenda, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Symposium
2.03 Het opsporen van kwetsbare ouderen

Erik van Rossum, bijzonder lector zorginnovaties voor kwetsbare ouderen, Hogeschool Zuyd en Universiteit Maastricht
Ron Warnier, Verpleegkundig specialist, Promovendus, Maastricht Universitair Medisch Centrum+, CAPHRI
Nienke Bleijenberg, verpleegkundig onderzoeker UMC Utrecht, Hogeschool Utrecht, Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra
Linda Op het Veld, promovendaHogeschool Zuyd en Universiteit, Maastricht

Workshop
2.04 Bekkenbodemdisfuncties – een negatieve voorspeller in de revalidatie van ouderen

Nienke de Vries, postdoctoraal onderzoeker, Radboudumc Nijmegen, afdeling neurologie
Liesbeth Westerik-Verschuuren, coördinator onderwijs SOMT Masteropleiding, Bekkenfysiotherapie, Twente SOMT
Heidi Moossdorff- Steinhauser, promovendus, bekkenfysiotherapeut Maastricht UMC, De Jong en Vitaal
Centrum voor fysiotherapie

Workshop
2.05 Goede mondzorg voor ouderen; oplossingen voor de ervaren belemmeringen

Katarina Jerković – Ćosić, lector Innovaties in de preventieve zorg, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening, Hogeschool Utrecht
Sietske Dijkstra, hogeschooldocent opleiding mondzorgkunde Hogeschool Utrecht
Fleur Verweij, hogeschooldocent opleiding mondzorgkunde Hogeschool Utrecht

Symposium
3.01 Samen Beslissen: als de eerste stap eenmaal gezet is…

Ruth Pel-Littel, onderzoeker, Vilans, AMC
Marjolein van de Pol, kaderhuisarts ouderengeneeskunde, onderzoeker, Radboudumc
Cynthia Hofman, onderzoeker, Vilans

Symposium
3.02 Functieverlies na een acute ziekenhuisopname: nieuwe inzichten uit de Hospital-ADL studie

Bianca Buurman, senior onderzoeker, lector transmurale ouderenzorg, geriatrie, AMC, Hogeschool van Amsterdam
Lucienne Reichardt, promovendus, geriatrie AMC
Rosanne van Seben, promovendus, geriatrie AMC
Jesse Aarden, promovendus, revalidatie, AMC, fysiotherapie Hogeschool van Amsterdam.

Symposium
3.03 NVG symposium: de ene mantelzorger is de andere niet: diversiteit in mantelzorg en ervaren zorgbelasting

Marian Adriaansen, lectoraat innovatie in de care, bestuurslid NVG-KNOWS, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Joukje Swinkels, PhD student, docent sociologie, Vrije Universiteit Amsterdam
Silke F. Metzelthin, postdoc onderzoeker, Universiteit Maastricht
Inge Plaisier, wetenschappelijk medewerker, Sociaal en Cultureel Planbureau
Maaike Dautzenberg, onderzoeker, Radboudumc

Workshop
3.04 De wetenschapsagenda van de NVKG: een update

Marielle Emmelot-Vonk, Werkgroep Wetenschap, NVKG
Barbara van Munster, internistgeriater, Gelre Ziekenhuis Apeldoorn en UMC Groningen
Jacqueline Hartgerink, patiënt feedback DICA (Dutch Institute Clinical Auditing)
Frederike Oud, AIOS geriatrie, Gelre Ziekenhuizen
 
Workshop
3.05 Polyfarmacie optimalisatie 2.0: De vernieuwde STRIP assistent als effectieve digitale tool voor een gestructureerde medicatiebeoordeling

Wilma Knol, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, afdeling geriatrie, UMC Utrecht
Ingeborg Wilting, ziekenhuisapotheker, klinisch farmacoloog, afdeling klinische farmacie, UMC Utrecht
Lianne Huibers, AIOS klinische geriatrieonderzoeker, afdeling geriatrie, UMC Utrecht
Bastiaan Sallevelt, AOIS ziekenhuisfarmacieonderzoeker, afdeling klinische farmacie, UMC Utrecht

Workshop
3.06 Depressie en Cognitie
Peter Notten, psychiater, ETZ, Elisabeth, Tilburg
Symposium
4.01 PROM (Patient Reported Outcome Measure): een uitdaging binnen de geriatrie!?

Judith Wilmer, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis
Marleen Harkes, klinisch geriater, Havenziekenhuis
René Melis, hoofd onderzoek, Radboudumc
Marleen Hems, klinisch geriater io, Catharina Ziekenhuis
Yvonne Schoon, klinisch geriater, Radboudumc

Symposium
4.02 Depressieve symptomen: beloop en de invloed van somatische ziekte en cognitieve stoornissen

Hannie Comijs, senior onderzoeker, GZ-psycholoog GGZ inGeest, VUmc
Annette Hegeman, ouderenpsychiater, onderzoeker Antoniusziekenhuis
Hans Jeuring, psychiater i.o., junior onderzoeker, GGZ inGeest, VUmc

Symposium
4.03 SIG farmacotherapie Toepassing van DOAC’s bij ouderen

Wilma Knol, klinisch geriater klinisch farmacoloog UMC Utrecht, voorzitter SIG FTO
Roger Schutgens, internisthematoloog, UMC Utrecht
Martijn Grotenhuis, AIOS klinische geriatrie en klinische farmacologie, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Astrid van Strien, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Workshop
4.04 Markeren van de palliatieve fase en pro-actieve zorgplanning bij mensen met dementie. Begin er maar eens over…

Madeleen Uitdehaag, associate lector Geriatrische en palliatieve zorg, Saxion University of Applied Sciences
Carolien Smits, lector innoveren met ouderen, Windesheim,
Myrna Pelgrum docent-onderzoeker geriatrische en palliatieve zorg, Saxion University of Applied Sciences
Margreet van der Cingel, hogeschoolhoofddocent en senior onderzoeker gezondheidswetenschappen, Windesheim

Workshop
4.05 Comprehensive Geriatric Assessment: introductie in de unieke mogelijkheden van RAI
(Resident Assessment Instrument)
Hein van Hout, psycholoog, VUmc
Marijke Boorsma, huisarts, specialist ouderengeneeskunde, VUmc

Workshop
4.06 Langer thuis. Cliëntgestuurde zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers; een goed begin is het halve werk

Hanny Groenewoud, docent-onderzoeker, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam
Jacomine de Lange, lector, Kenniscentrum Zorginnovatie, Hogeschool Rotterdam

Symposium
5.01 Digitale ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie

Marjolein Veerbeek, onderzoeker, Trimbos instituut
Iris van Asch, onderzoeker, Trimbos-instituut
Joany Millenaar, Psycholoog/ post-doc onderzoeker, MUMC+

Symposium
5.02 Leren van de buren: kwaliteit en kosten van thuiszorg van 36 organisaties uit 6 landen: de IBenC studie

Hein van Hout, associate professor, VUmc
Henriette van der Roest, senior onderzoeker, VUmc
Anja Declercq, hoogleraar, Lucas Instituut, Katholieke Universiteit Leuven
Liza van Eenoo, promovenda, Lucas Instituut, Katholieke Universiteit Leuven

Workshop
5.03 Interdisciplinair onderwijs in de geriatrie: leren van, over en met elkaar

Karen Keijsers, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis
Dieneke van Asselt, klinisch geriater, Radboudumc

Workshop
5.04 Dysfagie en slikscreening bij kwetsbare ouderen

Hugo Wijnen, klinisch geriater, Rijnstate Ziekenhuis
Linda Hendrix, logopediste, Rijnstate Ziekenhuis
Roderick Kriekaart, AIOS geriatrie, Radboudumc
Martine Jansen, verpleegkundig specialist, Rijnstate Ziekenhuis

Workshop
5.05 SIG dementie: probleemgedrag, de zesde geriatrische reus

Henk Kruithof, klinisch geriater, opleider specialismeleider neurocognitieve stoornissen Parnassiagroep, geriatrie team Parnassia, Den Haag
Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboudumc
Geke van den Elsen, klinisch geriater i.o., Radboudumc
Dineke Koek, klinisch geriater, UMC Utrecht
Astrid van Strien, klinisch geriater, JBZ
Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde/onderzoeker, VUmc

Mieke Bil, verpleegkundig specialist, MC Slotervaart

Symposium
6.01 Smart Care

Helianthe Kort, lector vraaggestuurde zorg, Hogeschool Utrecht, leerstoel Smart Care,
deeltijdhoogleraar Technische Universiteit Eindhoven, leerstoel Smart Environment, Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening (IvZ)
Mirjam van Tilborg, onderzoeker, optometrist, docent, HU, Lectoraat Vraaggestuurde zorg, oogzorg
Marianne Sinoo, onderzoeker, docent, HU, Lectoraat Vraaggestuurde zorg, oogzorg
Jikke Reinte, onderzoeker, HU, Lectoraat Vraaggestuurde zorg

Symposium
6.02 PainDemiA: een multidisciplinair onderzoek naar pijn bij dementie 
Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde- senior onderzoeker, hoofd opleiding specialisme ouderengeneeskunde, afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde VUmc
Tarik Binnekade, neuropsycholoog, promovendus, afdeling klinische neuropsychologie, VU Amsterdam
Janine van Kooten, specialist ouderengeneeskunde, promovenda, afdeling huisartsgeneeskunde en ouderengeneeskunde VUmc
Suzanne Delwel, tandarts, promovenda, Academisch Centrum Tandheelkunde (ACTA)

Symposium
6.03 Hervorming langdurige zorg: een tussenstand

Jan Coolen, zelfstandig onderzoeker, adviseur zorg
Raymond Koopmans, hoogleraar ouderengeneeskunde, Radboudumc
Max de Coole, hoofdredacteur tijdschrift Gerōn

Workshop
6.05 Communiceren met mensen die meer weten dan ze kunnen zeggen
Judith Oostveen, logopedist, Radboudumc