Binnenkort worden hier de presentaties van de Geriatriedagen 2018 geplaatst.

Presentaties

Donderdag

1.4 - Symposium Special Interest Group Palliatieve Zorg Palliatieve zorg bij hartfalen en de nieuwe richtlijn

1.5 - Workshop How to publish a Paper

2.1 - Symposium Autisme bij ouderen: Een vergeten differentiaal diagnose bij een verdenking op dementie

 

Mondelinge Abstract Presentaties 1.1
O1.1.4 Cognitieve stoornissen en depressie in een oudere populatie van patiënten met hartfalen: prevalentie, herkenning en gerelateerde factoren - Frederike Oud, promovendus, Gelre Ziekenhuizen
O1.1.5 Een gecombineerde cognitieve en fysieke training heeft een positief effect op het cognitief functioneren in ouderen met milde cognitieve stoornissen of dementie - Esther Karssemeijer, promovendus, Radboudumc

Mondelinge Abstract Presentaties 1.2
O1.2.1 Probleemgedrag bij mensen met dementie; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn
Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie, UMCG


O1.2.4 Apathie, hopeloosheid en mortaliteit onder acuut opgenomen ouderen: de Hospital-ADL studie - Lucienne Reichardt, PhD student, AMC

O1.2.5  De associatie tussen het hebben van tenminste één ouder met dementie en modificeerbare risicofactoren op middelbare leeftijd: een crosssectionele studie
Joyce Vrijsen, promovendus, UMCG

Mondelinge Abstract Presentaties 1.3

O1.3.2 Trajecten van depressieve symptomen na ziekenhuisopname en associatie met hertel uitkomstmaten onder acuut opgenomen ouderen: de Hospital-ADL studie
Lucienne Reichardt, PhD student, AMC

patiënten
 

Vrijdag

4.1 - Symposium De kracht van data sharing in ouderenonderzoek: de TOPICS-MDS database

Voorzitter: Silke, Metzelthin, asssistant professor, Universiteit Maastricht, Maastricht

Sprekers:

René, Melis, senior onderzoeker, Radboudumc Nijmegen, Nijmegen
Yvonne, Drewes, coordinator master Vitality and Ageing, Leiden University Medical Center, Leiden
Joukje Swinkels, promovenda, VU University Medical Center, Amsterdam
Carmen Franse, promovenda, Erasmus University Medical Center, Rotterdam
Franca Leeuwis, programma manager TOPICS-MDS, Radboudumc Nijmegen, Nijmegen

4.2 - Symposium Special Interest Group Farmacotherapie bij Ouderen Polyfarmacie bij ouderen in het ziekenhuis
Rob van Marum, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Jeroen Bosch ziekenhuis 
Ralf Vingerhoets, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Elisabeth- TweeSteden ziekenhuis. 
Nikki Noorda, AIOS klinische geriatrie, NWZ Alkmaar. 
Wilma Knol, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, UMC Utrecht, voorzitter SIG FTO

4.3 - Symposium Active Aging Het resourceful ageing project

Louis Neven, Avans+ 

5.1 - Symposium Nierfalen bij ouderen. Starten, stoppen of conservatieve therapie?
Wouter Verberne, AIOS interne geneeskunde & PhD student, afdeling interne geneeskunde, St. Antonius Ziekenhuis
Ismay van Loon, nefroloog in opleiding & PhD student, UMCU, afdeling nefrologie & hypertensie UMCU, Dianet Dialyse Centrum
Harmke Polinder-Bos, AIOS klinische geriatrie & PhD student UMCG, afdeling nefrologie, UMCG 
Yolande Vermeeren, internistnefroloog, afdeling interne geneeskunde, Gelre Ziekenhuis

5.3 - Symposium SIG Dementie De nieuwe richtlijn Mild Cognitive Impairment

Dineke Koek, klinisch geriater, UMCU - Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboudumc

Mondelinge Abstract Presentaties 2.2

O2.2.2 Het gebruik van de amyloid PET scan voor de vroege en differentiële diagnose van de ziekte van Alzheimer in een perifere geheugenpolikliniek
Niki Schoonenboom, neuroloog, Spaarne Gasthuis


Mondelinge Abstract Presentaties 2.3

O2.3.1 Verschillende patronen van orthostatische hypotensie bij ouderen met onbegrepen vallen en syncope - 
O2.3.2 Postprandiale hypotensie is geassocieerd met mortaliteit bij ouderen met onbegrepen vallen en syncope - 
Lisanne Roosendaal, aios geriatrie, Noordwest ziekenhuisgroep

O2.3.3 Het kennisniveau van verpleegkundigen over de oudere patiënt - 
Christel Derks, ETZ Elisabeth
 

O2.3.4 Effect van antihypertensieve behandeling op orthostatische hypotensie bij Alzheimer - Jurgen Claassen, klinisch geriater, Radboudumc 
O2.3.5  Zorg op het snijvlak van geestelijke gezondheidszorg en verpleeghuiszorg: resultaten van de SpeCIMeN-studie - Janine Collet, arts , Mondriaan ggz, divisie ouderen

 
Academic round - Voorzitter: Rob van Marum, klinisch geriater, JBZ, VUmc

Voorzitter: Rob van Marum, klinisch geriater, Jeroen Bosch Ziekenhuis, VUmc Sprekers: Marcel Olde Rikkert, klinisch geriater, Radboudumc - Marieke Schuurmans, hoogleraar verplegingswetenschap, UMCU - Panelleden: Marielle Emmelot-Vonk, klinisch geriater UMCU, voorzitter werkgroep wetenschap NVKG, - Simon Mooijaart, internist-ouderengeneeskunde, LUMC