Symposium 'Het ouder wordende hart'

"Iedereen 120, de cardiologie is er (bijna) klaar voor!”?

Schrijf hier in voor symposium 'Het ouder wordende hart'

Datum:
Woensdag 7 februari

Locatie:
1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch

Accreditatie wordt aangevraagd bij:
Accreditatie wordt aangevraagd bij:Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) 
Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN VS) 
Accreditatie Bureau Cluster 1 o.a. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde 
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) 

Inschrijving: 
Medisch specialisten                              EUR 225
Arts i.o., Verpleegkundig specialist        EUR 175
Physician Assistant                                

Een samenwerking van: