Programma donderdag 8 februari 

  

 • Donderdag 08 februari 2018
 • 08:30
  Ontvangst + registratie
 • 09:00
  Acute zorg voor ouderen

  Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg, AMC, Lector Transmurale Ouderenzorg HVA & Simon Conroy, Honorary Professor of Geriatric Medicine, University of Leicester, UK
 • Parallelronde 1
  .
  • 10:45
   1.1 Symposium Komt een oudere migrant bij de dokter: validatie van twee nieuw onderzochte dementie screeningstests en implementatie van een zorgpad

   Jos van Campen, klinisch geriater, MC Slotervaart - Miriam Goudsmit, psycholoog, MC Slotervaart - Rosa Vissenberg, huisarts, MC Slotervaart
  • 10:45
   1.2 Symposium UMC in Beweging op de verpleegafdeling Geriatrie

   Karin Valkenet, projectleider, UMC Utrecht - Tim Mandersloot, seniorverpleegkundige, UMC Utrecht - Susan Bakker, geriatrie fysiotherapeut, UMC Utrecht - Clara Drenth- van Maanen, klinisch geriater, UMC Utrecht
  • 10:45
   1.3 Symposium PalliSuppport studie: transmurale palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen

   Bianca Buurman, hoogleraar acute ouderenzorg , AMC, Lector Transmurale Ouderenzorg HVA - Marjolein Poels, postdoc, AMC - Isabel Flierman, promovendus, AMC - Dick Willems, professor, AMC
  • 10:45
   1.4 - Symposium Special Interest Group Palliatieve Zorg Palliatieve zorg bij hartfalen en de nieuwe richtlijn

   Lia Middeljans, klinisch geriater, Slingeland ziekenhuis - Christa Takens, klinisch geriater i.o., klinisch farmacoloog i.o., Radboudumc - Yvonne Engels, , associate professor in timely palliative care, department of anesthesiology, pain and palliative medicine, Radboudumc, Petra van Pol, cardioloog, Alrijne ziekenhuis
  • 10:45
   1.5 - Workshop How to publish a Paper

   Simon Conroy, Honorary Professor of Geriatric Medicine, University of Leicester, UK
  • 10:45
   1.6 - Workshop Vrijheidsbeperking aan banden, is uitbannen mogelijk? De Implementatie van de indicator vrijheidsbeperkende interventies

   Esther Burgers-Mulder, verpleegkundig specialist geriatrie, Ziekenhuis Rijnstate, lid van de werkgroep vrijheidsbeperkende interventies van de VenVN Sascha van de Poll , klinisch geriater, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Joyce Albers-Vermeulen, verpleegkundig specialist geriatrie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Marèse Janssen, verpleegkundig specialist geriatrie, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis Suzanne Willems-de Wit, verpleegkundig specialist geriatrie , Alrijne ziekenhuis
  • 10:45
   1.7 - Nieuwe Richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling

   Miriam van Houten, klinisch geriater, voorzitter richtlijn vermoeden van ouderenmishandeling, OLVG west, Amsterdam
 • Parallelronde 2
  .
  • 11:50
   2.1 - Symposium Autisme bij ouderen: Een vergeten differentiaal diagnose bij een verdenking op dementie

   Amir Ahmed, klinisch geriater, GGz Eindhoven - Frédérique Geven, GZ psycholoog, GGz Eindhoven - Susanne Wewerinke, psychiater, GGz Eindhoven
  • 11:50
   2.2 - Symposium Zingeving van ouderen in de eerste lijn: het hoort erbij

   Thea Kruithof, cliënt & lid onderzoeksgroep - Anneke Guyt, verpleegkundige, Laurens thuiszorg - Trudy Schutter, geestelijk verzorger - Annechien Oldersma, projectmedewerker, Laurens Thuiszorg - Susan Hupkens, promovenda, docent Hogeschool Rotterdam, Kenniscentrum Zorginnovaties - Henk Kamminga, geestelijk verzorgers - Remy Jacobs, projectleider, Samen 010 Motto - Marleen Goumans, programmadirecteur, lector Kenniscentrum Zorginnovatie / adviseur concern Laurens
  • 11:50
   2.3 Geriatrische revalidatie zorg: Volop in beweging

   Ewout Smit, AIOTO ouderengeneeskunde en epidemioloog i.o., huisarts, Ouderengeneeskunde,VUmc - Dennis Visser, AIOTO ouderengeneeskunde en epidemioloog i.o., Huisarts, Ouderengeneeskunde,VUmc - Aafke de Groot, kaderarts GRZ,senior onderzoeker, Huisarts,ouderengeneeskunde, VUmc - Dr. Hylco Bouwstra, kaderarts GRZ, senior onderzoeker, huisarts, ouderengeneeskunde, VUmc
  • 11:50
   2.4 - Workshop Antibiotic Stewardship bij kwetsbare ouderen

   Maarten de Jong, onderzoeker, VUmc - Cees Hertogh, hoogleraar ouderengeneeskunde & Ethiek van de zorg, Vumc
  • 11:50
   2.5 - Workshop Meet the expert

   Simon Conroy, Honorary Professor of Geriatric Medicine, University of Leicester, UK
  • 11:50
   2.6 - Workshop Help, mijn wetenschapsproduct! Lancering van het NVKG onderzoeksnetwerk

   Steffy Janssen, arts-assistent, Catharina ziekenhuis - Jessica van der Bol, klinisch geriater, Reinier de Graaf ziekenhuis - Esther van de Glind, klinisch geriater, Alrijne Ziekenhuis
  • 11:50
   2.7 Multidisciplinaire richtlijn probleemgedrag bij dementie

   Martin Smalbrugge, specialist ouderengeneeskunde en hoofd van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde, afdeling Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, VUMC, Amsterdam- Dika Luijendijk, senior onderzoeker, afdeling Huisartsgeneeskunde, Ouderengeneeskunde, UMCG, GroningenFranka Meiland, psycholoog, afdeling Huisartsgeneeskunde & Ouderengeneeskunde, VUMC, Amsterdam
  • 11:50
   S-2.8 Debat: Hoe organiseer ik de osteoporosezorg écht goed voor mijn patiënt?

   Mariëlle Emmelot-Vonk en Hanna Willems (geriaters)
 • Lunch & posterpresentaties
  .
  • 12:50
   Lunch & posterpresentaties
 • Mondelinge abstract presentaties 1.1
  .
  • 13:50
   Validiteit en betrouwbaarheid van de Functional Gait Assessment bij patiënten na een beroerte

   Walter Bout, fysiotherapeut, Merem de Trappenberg
  • 13:50
   Observatieschaal geassisteerde transfers dementie

   Tina Boer-Visbeek, fysiotherapeut, Patyna
  • 13:50
   Passief bewegen voor een actiever brein bij dementie

   Marelle Heesterbeek, onderzoeker, GELIFES, Rijksuniveristeit Groningen
  • 13:50
   Cognitieve stoornissen en depressie in een oudere populatie van patiënten met hartfalen: prevalentie, herkenning en gerelateerde factoren

   Frederike Oud, promovendus, Gelre Ziekenhuizen
  • 1350
   Een gecombineerde cognitieve en fysieke training heeft een positief effect op het cognitief functioneren in ouderen met milde cognitieve stoornissen of dementie

   Esther Karssemeijer, promovendus, Radboudumc
 • Mondelinge abstract presentaties 1.2
  .
  • 13:50
   Probleemgedrag bij mensen met dementie; een nieuwe multidisciplinaire richtlijn

   Sytse Zuidema, hoogleraar ouderengeneeskunde en dementie, UMCG
  • 13:50
   Kansen en uitdagingen voor versterking van het sociale netwerk van thuiswonende ouderen met dementie en hun mantelzorgers

   Hanny Groenewoud, onderzoeker, Hogeschool Rotterdam
  • 13:50
   Trends in sociale-, emotionele- en gezondheidsproblematiek van Nederlandse 85-94 jarigen tussen 2001/02 en 2011/12

   Erik Timmermans, postdoc, Vumc
  • 13:50
   Apathie, hopeloosheid en mortaliteit onder acuut opgenomen ouderen: de Hospital-ADL studie

   Lucienne Reichardt, PhD student, AMC
  • 1350
   De associatie tussen het hebben van tenminste één ouder met dementie en modificeerbare risicofactoren op middelbare leeftijd: een crosssectionele studie

   Joyce Vrijsen, promovendus, UMCG
 • Mondelinge abstract presentatie 1.3
  .
  • 13:50
   Toename gezamenlijke besluitvorming bij oudere oncologische patiënten na training chirurgen

   Els Houthuijs-van Gelder, AIOS klinische geriatrie, Radboudumc
  • 13:50
   Trajecten van depressieve symptomen na ziekenhuisopname en associatie met hertel uitkomstmaten onder acuut opgenomen ouderen: de Hospital-ADL studie

   Lucienne Reichardt, PhD student, AMC
  • 13:50
   Resultaten van het zorgpad hoofd-halskanker bij oudere patiënten

   Floor van Deudekom, onderzoeker, LUMC
  • 13:50
   Is een screenende X-thorax noodzakelijk bij nieuwe patiënten op een dagkliniek geriatrie?

   Judith van den Besselaar, AIOS, MC Slotervaart
  • 13:50
   Het effect van een verbeterde samenwerking tussen de 1e en 2e lijn op het ontstaan van geneesmiddel gerelateerde problemen na ontslag uit het ziekenhuis

   Sara Daliri, apotheker, OLVG, AMC
 • Pauze
  .
  • 15:05
   Pauze
 • Plenair
  .
  • 15:35
   Spierzwakte bij gehospitaliseerde geriatrische patienten

   Ivan Bautmans, hoogleraar, gerontologie, Vrije Universiteit, Brussel
 • Parallelronde 3
  .
  • 16:25
   3.1 - Symposium Kwetsbaarheid, multimorbiditeit, functieverlies en ouderenpsychiatrie: invloed op behandeluitkomsten en vergelijking met ouderen in het algemeen ziekenhuis

   Carolien Benraad, klinisch geriater Radboudumc, Pro Persona GGZ - Nicky Laurensen, AIOS klinische geriatrie Radboudumc , Pro Persona GGZ - Max Franken, klinisch geriater, Radboudumc, Pro Persona GGZ - Kris Boudestein, klinisch geriater Parnassia Groep, Maasstad ziekenhuis
  • 16:25
   3.2 - Symposium Hyperkyfose: relevant in de klinische praktijk?

   Marije Koelé, promovenda AMC en AIOS geriatrie MC Slotervaart, Amsterdam - Jeroen Demarteau, geriatriefysiotherapeut, promovendus Frailty in Ageing (FRIA) research department, Vrije Universiteit Brussel - Maartje de Groot, bewegingswetenschapper en hogeschooldocent, Haagse Hogeschool, Den Haag - Iris Harmsen, student geneeskunde, UvA, Amsterdam - Saskia van Haelst, student geneeskunde, UvA, Amsterdam
  • 16:25
   3.3 - Symposium Empathie in zorgrelaties met moeilijk bereikbare ouderen

   Jolanda van Dijke, promovenda Empathie en Zorgethiek, Universiteit voor Humanistiek - Joachim Duyndam, hoogleraar humanisme en filosofie Universiteit voor Humanistiek - Anja Machielse, hoogleraar Empowerment van kwetsbare ouderen Universiteit voor Humanistiek
  • 16:25
   3.4 - Workshop Crisisreductie binnen de dementiezorg

   Marjolein van der Marck, onderzoeker, Radboudumc
  • 16:25
   3.5 - Workshop Hospital At Home zorgprogramma

   Sophia de Rooij, afdelingshoofd, UMCG
  • 16:25
   3.6 - Workshop Medicinale cannabis voor gedragsproblemen bij dementie: Wel of niet doen!

   Amir Ahmed, klinisch geriater, GGz Eindhoven
 • Borrel
  .
  • 17:25
   Borrel
 • Algemene Leden Vergadering
  .
  • 17:45
   NVKG & NVFG
 • Congresdiner
  .
  • 19:00
   Diner