Programma vrijdag 10 februari

 

 • Vrijdag 10 februari 2017
 • 08:30
  Ontvangst + registratie

 • 09:00
  Opening en plenaire lezing; Onderzoeksrapport langer zelfstandig

  Cretien van Campen, senior onderzoeker ouderen en welbevinden , Sociaal en Cultureel Planbureau
 • 09:50
  Pauze
 • Parallelronde 4
  Zaal 1
  • 10:20
   S-4.01 PROM (Patient Reported Outcome Measure): een uitdaging binnen de geriatrie!?

   Voorzitter: Judith Wilmer Sprekers: Marleen Harkes, René Melis, Marleen Hems, Yvonne Schoon
  • 10:20
   S- 4.02 Depressieve symptomen: beloop en de invloed van somatische ziekte en cognitieve stoornissen

   Voorzitter: Hannie Comijs Sprekers: Annette Hegeman, Hans Jeuring
  • 10:20
   S-4.03 SIG farmacotherapie Toepassing van DOAC’s bij ouderen

   Voorzitter: Wilma Knol Sprekers: Roger Schutgens, Martijn Grotenhuis, Astrid van Strien
  • 10:20
   W-4.04 Markeren van de palliatieve fase en pro-actieve zorgplanning bij mensen met dementie. Begin er maar eens over…

   Workshopleider: Madeleen Uitdehaag Sprekers: Carolien Smits, Myrna Pelgrum, Margreet van der Cingel
  • 10:20
   W- 4.05 Comprehensive Geriatric Assessment: introductie in de unieke mogelijkheden van RAI (Resident Assessment Instrument)

   Workshopleider: Hein van Hout Sprekers: Hein van Hout, Marijke Boorsma
  • 10:20
   W- 4.06 Langer thuis. Cliëntgestuurde zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers; een goed begin is het halve werk

   Workshopleiders: Hanny Groenewoud, Jacomine de Lange
 • 11:20
  Wissel
 • Parallelronde 5
  Zaal 1
  • 11:25
   S- 5.01 Digitale ondersteuning van mantelzorgers van mensen met dementie

   Voorzitter: Marjolein Veerbeek
  • 11:25
   S-5.02 Leren van de buren: kwaliteit en kosten van thuiszorg van 36 organisaties uit 6 landen: de IBenC studie

   Voorzitter: Hein van Hout Sprekers: Hein van Hout, Henriette van der Roest, Anja Declercq, Liza van Eenoo
  • 11:25
   W-5.03 Interdisciplinair onderwijs in de geriatrie: leren van, over en met elkaar

   Workshopleiders: Dr. D. van Asselt, klinisch geriater & Dr. K. Keijsers, klinisch geriater
  • 11:25
   W- 5.04 Dysfagie en slikscreening bij kwetsbare ouderen

   Workshopleider: Hugo Wijnen Sprekers: Linda Hendrix, Roderick Kriekaart, Martine Jansen
  • 11:25
   W- 5.05 SIG dementie: probleemgedrag, de zesde geriatrische reus

   Workshopleider: Henk Kruithof Sprekers: Jurgen Claassen, Geke van den Elsen, Dineke Koek
 • 12:25
  Lunch
 • Abstract ronde 02.01 t/m 02.06
  Zaal 1
  • 13:25
   O2.01 Creatinine gebaseerde GFR bij ouderen: functiemaat voor nier of spier?

   Lisanne Tap, Erasmus MC
  • 13:40
   O2.02 Geriatrie in Beweging: bewegen als standaard onderdeel van het multidisciplinaire zorgproces

   Karin Valkenet, UMC
  • 13:55
   O2.03 Is polypharmacy associated with physical performance and decline in physical performance in a home dwelling Dutch elderly population?

   Inis de Jong, AMC Amsterdam
  • 14:10
   O2.04 Vitamine D suppletie tegen depressie en verminderd fysiek functioneren bij 60-plussers: de D-Vitaal studie

   Elisa de Koning, VUmc
  • 14:25
   O2.05 De Vitaliteitswijzer: een online self-assessment en selfmanagement tool voor ouderen

   Kiki Spanjers, UMC Groningen
  • 14:40
   O2.06 Externe validiteit van gerandomiseerde studies in oudere patiënten

   Floor van Deudekom, LUMC
 • Abstract ronde 02.07 t/m 02.12
  Zaal 1
  • 13:25
   O2.07 De associatie tussen lichamelijk functioneren, mentaal functioneren, sociaal functioneren en kwetsbaarheid met uitkomsten bij patiënten met hoofd-halskanker; een systematische review

   Floor van Deudekom, LUMC
  • 13:40
   O2.08 Oversterfte bij ouderen na electieve chirurgie vanwege stadium I-III colorectaal carcinoom: Nog steeds relevant?

   Danique Kortbeek, Elisabeth-TweeSteden
  • 13:55
   O2.09 Het wel of niet volgen van het behandelprotocol bij de oudere hoofdhalsoncologische patiënt

   Yvonne Schoon, Radboudumc
  • 14:10
   O2.10 Gezamenlijke besluitvorming voor ouderen met een solide maligniteit door middel van een systematische, multidisciplinaire aanpak: een interim analyse

   Pauline De Graeff, UMC Groningen
  • 14:25
   O2.11 Scholing van chirurgen in besluitvorming bij ouderen met gastrointestinale kanker is veelbelovend

   Yvonne Schoon, Radboudumc
  • 14:40
   O2.12 Het beloop van cognitief functioneren in oudere patiënten met oncologische aandoeningen die behandeld worden met chemotherapie

   Nynke Veltman, UMC Utrecht
 • Abstract ronde 02.13 t/m 02.18
  Zaal 1
  • 13:25
   O2.13 Een predictie model voor sterfte binnen één en drie jaar met dementie; resultaten van een landelijk ziekenhuiscohort met 50.993 patiënten

   Irene van de Vorst, Sllotervaart Ziekenhuis
  • 13:40
   O2.14 Afname in mortaliteit onder patiënten met dementie: resultaten van een landelijk cohort met 44.258 patiënten in Nederland tussen 2000 en 2008

   Irene van de Vorst, Slotervaart Ziekenhuis
  • 13:55
   O2.15 Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek (RCT) naar de aanpak van onderliggende determinanten van ondervoeding bij thuiswonende ouderen

   Rachel Van der Pols-Vijlbrief, VU Amsterdam
  • 14:10
   O2.16 De kennis, ideeën en ervaringen van kwetsbare oudere patiënten en hun mantelzorgers omtrent voeding. Een literatuurstudie

   Alphen van Alphen, Amphia
  • 14:40
   O2.18 De prevalentie van Preventieve Cardiovasculair Medicatie gebruik in verpleeghuisbewoners. Ruimte voor Deprescribing? Een SHELTER Studie

   Alireza Malek Makan, VUmc
 • 14:55
  Pauze
 • 15:25
  Plenaire lezing & uitreiking abstract prijzen

  David van Bodegom
 • 15:55
  Wissel

 • Parallelronde 6
  Zaal 1
  • 16:00
   6.01 Smart Care

   Helianthe Kort
  • 16:00
   6.02 PainDemiA: een multidisciplinair onderzoek naar pijn bij dementie

   Martin Smalbrugge
  • 16:00
   6.03 Hervorming langdurige zorg: een tussenstand

   Jan Coolen
  • 16:00
   6.05 Communiceren met mensen die meer weten dan ze kunnen zeggen

   Judith Oostveen
 • 17:00
  Einde