arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inzending programmabijdragen

Wij nodigen eenieder uit om een voorstel in te dienen voor een mini-symposium, een workshop of een
abstract. Uw presentatie is gebaseerd op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methodes of
innovaties in beleid of praktijk.

Deadline voor inzending: maandag 24 september 10:00 uur!

Mini symposium
Belicht in een symposium een bepaald thema van verschillende kanten. De voorkeur gaat uit naar een
multidisciplinaire opzet van het symposium en naar vernieuwende thema’s. Naast de praktische
toepasbaarheid van de uitkomsten dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen.
Er is 60 minuten tijd beschikbaar. Deze tijd kan de organisator van het symposium naar eigen inzicht
indelen. Houd hierbij wel rekening met tijd voor vragen en het wisselen van sprekers. De tijdsbewaking
tijdens het symposium ligt in handen van de organisator.
Geriatriedagen 2019 instructies symposium

Workshop
Bespreek in een workshop op een interactieve manier een vernieuwend onderwerp, zodanig dat de
toehoorders er de volgende werkdag direct mee aan de slag kunnen. Naast de praktische toepasbaarheid
dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Er is 60 minuten tijd beschikbaar voor
een workshop.
Geriatriedagen 2019 instructies workshop

Abstract
Voor de Geriatriedagen 2019 kunnen weer abstracts ingediend worden. Na beoordeling door de
abstractcommissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een mondelinge presentatie
(12 minuten excl. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen. Abstracts moeten in het Nederlands
worden aangeleverd en gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies,
methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.
Geriatriedagen 2019 instructies abstract