arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inzending programma bijdragen

Het indienen van een programma bijdragen voor de Geriatriedagen 2023 is niet meer mogelijk. De inschrijving is gesloten. Wij danken iedereen hartelijk voor zijn/haar bijdragen.
Wij streven ernaar om vóór vrijdag 9 december iedereen die een bijdrage ingestuurd heeft van een bericht te voorzien of deze bijdrage geaccepteerd is en in welke vorm.

* Als indienende/presenterende auteur bent u niet vrijgesteld van registratiekosten. Vergeet dus niet te registreren als deelnemer. 

Richtlijnen symposium

Belicht in een symposium een bepaald thema van verschillende kanten. De voorkeur gaat uit naar een multidisciplinaire opzet van het symposium en naar vernieuwende thema’s. Naast de praktische toepasbaarheid van de uitkomsten dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Er is 60 minuten tijd beschikbaar. Deze tijd kan de organisator van het symposium naar eigen inzicht indelen. Houd hierbij wel rekening met tijd voor vragen en het wisselen van sprekers. De tijdsbewaking tijdens het symposium ligt in handen van de organisator.

Richtlijnen workshop

Bespreek in een workshop op een interactieve manier een vernieuwend onderwerp, zodanig dat de toehoorders er de volgende werkdag direct mee aan de slag kunnen. Naast de praktische toepasbaarheid dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Er is 60 minuten tijd beschikbaar voor een workshop.

Richtlijnen abstract (poster en/of oral)

Voor de Geriatriedagen 2023 kunnen weer abstracts ingediend worden. Na beoordeling door de abstract commissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een orale presentatie (12 minuten excl. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen.

Abstracts moeten in het Nederlands worden aangeleverd en gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.

Richtlijnen Heilig Huisje

Duw jij het heilige huisje in de geriatrie omver?

Ben jij A(N)IOS, PA of Geriater? Kom je in de dagelijkse praktijk iets tegen waar iedereen blindelings hetzelfde over denkt maar zonder nog goed te weten waarom?
Denk je dat jij je collega’s kunt overtuigen dat het voortaan toch echt anders moet? Stuur dan je Heilige Huisje in voor de Geriatriedagen en laat het stof opwaaien!
Voor de winnaar is er een leuke prijs, en natuurlijk eeuwige roem!

De richtlijnen voor het indienen van een Heilig Huisje zijn gelijk aan de richtlijnen van een symposia.