arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Inzending programma bijdragen

Namens de congrescommissie nodigen wij u van harte uit een programma bijdragen in te sturen voor de Geriatriedagen 2023. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden en richtlijnen. Let op: indienen is mogelijk tot 11 november 2022 12:00 uur!

* Als indienende/presenterende auteur bent u niet vrijgesteld van registratiekosten. Vergeet dus niet te registreren als deelnemer. 

Richtlijnen symposium

Belicht in een symposium een bepaald thema van verschillende kanten. De voorkeur gaat uit naar een multidisciplinaire opzet van het symposium en naar vernieuwende thema’s. Naast de praktische toepasbaarheid van de uitkomsten dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Er is 60 minuten tijd beschikbaar. Deze tijd kan de organisator van het symposium naar eigen inzicht indelen. Houd hierbij wel rekening met tijd voor vragen en het wisselen van sprekers. De tijdsbewaking tijdens het symposium ligt in handen van de organisator.

Richtlijnen workshop

Bespreek in een workshop op een interactieve manier een vernieuwend onderwerp, zodanig dat de toehoorders er de volgende werkdag direct mee aan de slag kunnen. Naast de praktische toepasbaarheid dient ook de wetenschappelijke bewijslast aan de orde te komen. Er is 60 minuten tijd beschikbaar voor een workshop.

Richtlijnen abstract (poster en/of oral)

Voor de Geriatriedagen 2023 kunnen weer abstracts ingediend worden. Na beoordeling door de abstract commissie zal een deel van de indieners gevraagd worden om een orale presentatie (12 minuten excl. vragen) of een posterpresentatie te verzorgen.

Abstracts moeten in het Nederlands worden aangeleverd en gebaseerd zijn op recente onderzoeksresultaten, nieuwe interventies, methoden of innovaties in beleid of praktijk. Abstracts zonder resultaten worden niet geaccepteerd.