arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Plenaire sprekers

Daan Roovers, filosoof, denker des vaderlands

De wereld na COVID-19
Hoe kan de filosofie helpen om grip te krijgen op de grote vragen van deze tijd?

‘Vanaf 29 maart 2019 vervul ik twee jaar lang de eretitel Denker des Vaderlands. Ik wil me de komende twee jaar vooral inzetten voor ‘publiek denken’: dat is hardop, gezamenlijk en interactief denken. Dit betekent dat ik niet vóór andere mensen, of namens anderen wil denken, maar samen mét andere mensen. Hoe kunnen we meer betekenis geven aan onze publieke sfeer? Laten we ons niet te veel makkelijk uit elkaar spelen door populisten en trollen? De extreme stemmen eisen veel aandacht op, ten koste van de redelijke en gematigde, terwijl die in de meerderheid zijn. Politiek is te belangrijk om uit te besteden aan politici: wij zijn de politiek. Maar dat betekent ook dat we zelf aan de bak moeten. Met Marc van Dijk schreef ik hierover Wij zijn de politiek (uitg. Ambo, 2019). Ik pleit daarin voor een nieuw politiek bewustzijn en beter begrip van vrijheid en verantwoordelijkheid.. 

Daan Roovers

Sanne Boesveldt, universitair hoofddocent sensoriek en eetgedrag

Eten met je neus?! Het belang van ruiken en proeven voor eetgedrag

Sanne Boesveldt (1980) studeerde Medische Biologie aan de VU in Amsterdam, om vervolgens in 2008 bij het VU medisch centrum, afdeling Neurologie, te promoveren op onderzoek naar reukstoornissen bij de ziekte van Parkinson. Hier werd haar interesse in het menselijk reuksysteem en de informatieverwerking ervan in de hersenen aangewakkerd, wat leidde tot een postdoc positie bij Cognitive Neuroimaging Laboratory van het gerenommeerde reuk- en smaak onderzoeksinstituut Monell Chemical Senses Center in Philadelphia (VS). In 2010 verhuisde zij weer terug naar Nederland, om als Assossicate Professor bij de afdeling Humane Voeding van Wageningen Universiteit aan de slag te gaan. Hier richt haar onderzoek zich op de betekenis van sensorische signalen bij eetgedrag, en met name de neurobiologische grondslagen van sensorische waarneming, voedselvoorkeuren en eetgedrag, gemeten aan de hand van gedragsparameters en beeldvormende technieken.

Sanne Boesveldt (1)

Discussie: Zinnige zorg in de laatste levensfase

Onder leiding van Jacobine Geel, bestuursvoorzitter GGZ Nederland

In het panel (v.l.n.r.) :
Pauline de Graeff, internist-ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg, UMCG, Groningen
Sonja Zweegman, hematoloog, Amsterdamumc
Ghislaine van Thiel, medisch ethicus, Julius Centrum, UMC Utrecht
Eva Verkerk, researcher IQ healthcare

1620 Panelleden