arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma 11 februari

donderdag 11 feb

Bekijk hier het on-demand programma

10:00

Opening

10:05

De wereld na COVID-19

Daan Roovers, filosoof, Denker des Vaderlands

10:35

Eten met je neus?! Het belang van ruiken en proeven voor eetgedrag

Sanne Boesveldt, universitair hoofddocent sensoriek en eetgedrag, Afdeling Humane Voeding en Gezondheid, Wageningen Universiteit

11:05

Ochtendpauze

Parallelprogramma NVKG

COVID-19

11:35

COVID-OLD

Steffy Jansen, AIOS Klinisch Geriatrie, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven

11:50

Nazorg bij COVID-19

Fabienne Magdelijns, internist-ouderengeneeskunde, Maastricht UMC

12:05

Palliatieve zorg bij COVID-19

Marike de Meij, huisarts, Afdeling ondersteunende en palliatieve zorg, OLVG, Amsterdam

12:20

Tijd voor vragen/discussie

Parallelprogramma V&VN

11:35

RENursE; Research, Education and Nursing regarding Elderly

Christel Derks, verpleegkundige, onderzoeker, Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg en Lysette Hakvoort, verpleegkundige, onderzoeker, promovendus , Máxima Medisch Centrum, Eindhoven

Parallelprogramma NVG-KNOWS

Meer eenzaamheid door COVID-19? Ervaringen van eenzaamheid onder thuiswonende ouderen en verpleegtehuisbewoners in een pandemie

11:35

Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen

Annerieke Stoop, senior onderzoeker & onderzoeksmakelaar, Academische Werkplaats Ouderen, Tranzo Tilburg University

11:55

Eenzaamheid en geestelijke gezondheid van zelfstandig wonende ouderen tijdens de COVID-19 pandemie

Theo van Tilburg, professor of Sociology and Social Gerontology, Vrije Universiteit Amsterdam

12:15

Het psychosociale aanpassingsvermogen van zelfstandig wonende oudere volwassenen ten tijde van COVID-19 gerelateerde sociale isolatie in Nederland: een kwalitatieve studie

Evi Kremers, Radboud Institute of Health Sciences, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

Parallelprogramma NVFG

11:35

Chronisch oedeem, een nieuwe term voor een toenemend probleem

Kirsten van Duinen, dermatoloog. Nij Smellinghe Drachten en Ad Hendrickx, fysiotherapeut, Nij Smellinghe Drachten

12:35

Lunchpauze + posterpresentaties

Parallelprogramma NVKG

13:15

Nieuwe’ bloedglucoseverlagende middelen – ook geschikt voor ouderen?

Anne Jacobs, klinisch geriater, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven, Petra Spies, klinisch geriater, klinisch farmacoloog, Catharina Ziekenhuis, Eindhoven, Pauline Linssen, AIOS Interne Geneeskunde-Endocrinologie, Klinische Geriatrie, Gelre Ziekenhuizen Apeldoorn en Leonora Louter, internist vasculair geneeskundige, afdeling geriatrie, Albert Schweitzer ziekenhuis

Parallelprogramma V&VN

13:15

Ondervoeding en optimale voeding

Judith Beurskens, verpleegkundig specialist, afdeling maag, darm & lever ziekten, Radboudumc Nijmegen

Parallelprogramma NVG-KNOWS

Intens gelukkig dat ze weer bezoek mocht ontvangen”. Monitor van de verruiming van de corona-bezoekregeling in verpleeghuizen - Voorzitter: Judith Urlings, Netwerkcoördinator Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), Maastricht University

13:15

Gevolgen van restrictieve maatregelen door COVID-19 uitbraak op eenzaamheid en sociale behoeften van bewoners, naasten en vrijwilligers in verpleeghuizen

Hilde Verbeek, hoogleraar zorgomgeving voor kwetsbare ouderen, Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL), Maastricht University

13:35

“Intens gelukkig dat ze weer bezoek mocht ontvangen”. Een diepgaande studie naar de verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen

Debby Gerritsen, hoogleraar welbevinden kwetsbare ouderen en mensen met een chronische ziekte in de langdurige zorg, Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Radboud Universiteit Nijmegen

13:55

Terugblik naar de impact van de lock-down in het verpleeghuis vanuit het oogpunt van de verpleegkundige

Melissa Bettink, verpleegkundige, Verpleeghuis De Dormig, MeanderGroep Zuid-Limburg

Parallelprogramma NVFG

13:15

Ergotherapie en decubitus

Ina Gommers, ergotherapeute en cognitief revalidatie therapeute, Avoord, Etten-Leur/Zundert

4x pitch mondelinge presentatie

14:15

cCOG: een online cognitieve test tool om neurodegeneratieve aandoeningen te herkennen

Hanneke Rhodius-meester, klinisch geriater, Amsterdam UMC, locatie Vumc

14:22

Praktijkvariatie in preoperatieve zorg voor oudere patiënten met een colorectaal carcinoom in Nederland

Thea Zonneveld-Heil, AIOS, Radboudumc

14:29

Voorspellen van ziekenhuisopname, SEH-bezoeken en veel polibezoek in een ziekenhuispopulatie met multimorbiditeit: ontwikkeling en interne validatie van drie predictiemodellen

Marlies Verhoeff, PhD student, UMCG

14:36

The Clinical Frailty Scale is positively associated with hospital mortality in COVID-19 patients in adults of all ages: Evidence from the international multicenter retrospective observational cohort COvid MEdicaTion (COMET) study

Roos Sablerolles, AIOS, Erasmus Medisch Centrum

Parallelprogramma NVKG

14:45

Voltooid leven

Jonneke Eikelboom, klinisch geriater, Amphia Ziekenhuis, Breda en Ghislaine van Thiel, medisch ethicus, UMC Utrecht

Parallelprogramma V&VN

Parallelprogramma NVG-KNOWS

Technologie/ installatietechniek en vrije marktwerking zorgt in verpleeghuizen voor problemen. Het ontbreekt aan goede ventilatie en een adequaat binnenklimaat. Hoe groot is de invloed van luchtverversing op besmettingsrisico’s

14:45

Aerogene verspreiding SARS-CoV-2 via de lucht in verpleeghuizen en de rol die ventilatiesystemen daarbij spelen

Atze Boerstra, directeur, BBA binnenmilieu, Den Haag

15:05

Kan virusbestendig ventileren in verpleeghuizen?

Henk Neep, adviseur, LOC Utrecht

15:15

Er is geen wet en regelgeving beschikbaar. De consequenties.

Jan Meerpoel, Adviseur bij verpleeghuizen ter ondersteuning van de cliëntenraden, LOC Utrecht

15:25

Discussie

Parallelprogramma NVFG

14:45

Kwaliteitsstandaard decubitus

Erik de Laat, Verpleegkundig specialist, Radboudumc, Nijmegen

15:45

Middagpauze

16:15

Uitreiking beste mondelinge pitch + beste poster

16:20

Discussie: Zinnige zorg in de laatste levensfase

Onder leiding van Jacobine Geel, bestuursvoorzitter GGZ

In het panel:
Sonja Zweegman, hematoloog, Amsterdamumc
Ghislaine van Thiel, medisch ethicus, Julius Centrum, UMC Utrecht
Pauline de Graeff, internist-ouderengeneeskunde, kaderarts palliatieve zorg, UMCG, Groningen
Eva Verkerk, researcher IQ healthcare

17:15

Einde

17:30

Algemene Ledenvergadering NVKG