arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Symposium Nefro-Geriatrie

Een geriatrisch perspectief op de (oudere) nierpatiënt

Datum
Woensdag 6 februari 2019
13:30 – 20:00 uur (voorafgaand Geriatriedagen 2019)

Locatie
1931 Congrescentrum, ‘s-Hertogenbosch

Accreditatie
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG)
Nederlandse Federatie voor Nefrologie (NFN)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV)
Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register (V&VN VS)
Accreditatie Bureau Cluster 1 o.a. Huisartsen en specialisten
ouderengeneeskunde
Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)

Inschrijving
Specialisten                   € 225,-
Assistenten & VS & PA  € 175,-

Download de Save the date van het symposium en verspreid deze onder uw netwerk!

Een samenwerking van: