arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Geriatriedagen 2020

Donderdag 6 en vrijdag 7 februari

1931 Congrescentrum, 's-Hertogenbosch

Ook dit jaar vindt in februari weer het multidisciplinaire wetenschappelijke congres De Geriatriedagen plaats, georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de internisten ouderengeneeskunde van de NIV, de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Geriatrie & Gerontologie, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie – Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS).
We hebben weer zeer interessante plenaire sessies over uiteenlopende onderwerpen. De openingssessie op de donderdag zal gaan over een andere manier van denken in de geriatrie: ‘From frailty to resilience’, oftewel van kwetsbaar naar weerbaar. We hebben hiervoor een zeer inspirerende spreker uit Engeland gevonden, dr. Andrew Clegg. De andere plenaire sessies zullen gaan over duizeligheid bij ouderen (door Tjasse Bruintjes, KNO-arts), ouderen in de wijk (door Sandra Zwakhalen, hoogleraar verplegingswetenschap) en technologie als methode om ouderen in beweging te krijgen (door Cindy Veenhof, hoogleraar en lector
fysiotherapie). Tijdens de parallelsessies wordt onderzoek mondeling gepresenteerd, er worden workshops en symposia
aangeboden, onder andere ook specifiek voor de verschillende disciplines die de Geriatriedagen bezoeken. Uiteraard is er ook weer ruimte voor posterpresentaties en zullen traditiegetrouw de prijsuitreikingen voor beste poster en beste mondelinge presentatie plaats vinden. Voor ieder wat wils dus.

De leden van de congrescommissie hopen u te ontmoeten op 6 en 7 februari 2020!

Clara Drenth-van Maanen, voorzitter
Hans Drenth, vice-voorzitter

–> download de tweede aankondiging en verspreid deze onder uw netwerk!

Hoofdsponsor: 

De Geriatriedagen worden georganiseerd door:

Belangrijke data
3 december 2019:  sluitingsdatum vroeg inschrijftarief
6 en 7 februari 2020: Geriatriedagen 2020