arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Bedankt en tot volgend jaar!

Geriatriedagen 2021

Donderdag 11 en vrijdag 12 februari

Ook dit jaar vindt in februari weer het multidisciplinaire wetenschappelijke congres De Geriatriedagen plaats, georganiseerd door een samenwerkingsverband van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) en de internisten ouderengeneeskunde van de NIV, de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) Geriatrie & Gerontologie, de Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie (NVFG) en de Nederlandse Vereniging voor Gerontologie – Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving (NVG-KNOWS).
We hebben weer zeer interessante plenaire sessies over uiteenlopende onderwerpen. De openingssessie op de donderdag zal gaan over een andere manier van denken in de geriatrie: ‘From frailty to resilience’, oftewel van kwetsbaar naar weerbaar. We hebben hiervoor een zeer inspirerende spreker uit Engeland gevonden, dr. Andrew Clegg. De andere plenaire sessies zullen gaan over duizeligheid bij ouderen (door Tjasse Bruintjes, KNO-arts), ouderen in de wijk (door Sandra Zwakhalen, hoogleraar verplegingswetenschap) en technologie als methode om ouderen in beweging te krijgen (door Cindy Veenhof, hoogleraar en lector
fysiotherapie). Tijdens de parallelsessies wordt onderzoek mondeling gepresenteerd, er worden workshops en symposia
aangeboden, onder andere ook specifiek voor de verschillende disciplines die de Geriatriedagen bezoeken. Uiteraard is er ook weer ruimte voor posterpresentaties en zullen traditiegetrouw de prijsuitreikingen voor beste poster en beste mondelinge presentatie plaats vinden. Voor ieder wat wils dus.

De leden van de congrescommissie hopen u te ontmoeten op 6 en 7 februari 2020!

Clara Drenth-van Maanen, voorzitter
Hans Drenth, vice-voorzitter

–> download het programma hier!

De Geriatriedagen 2020 volgens Clara Drenth-van Maanen
(lees hier het interview op de website van Vilans)

Clara Drenth-van Maanen is klinisch geriater en klinisch farmacoloog bij het UMC Utrecht. Ze is bovendien voorzitter van de congrescommissie die de inhoud bepaalt voor De Geriatriedagen. ‘Ieder jaar proberen we weer een ander accent te leggen in ons programma. Dit jaar is dat ‘een andere kijk’. Over nieuwe inzichten op ons werk, bijvoorbeeld inzichten uit het buitenland. Zoals ieder jaar is er voor iedere discipline wat interessants te vinden op het congres.’

Hoe bent u betrokken geraakt bij de organisatie van De Geriatriedagen?
‘Ik heb het als het ware overgenomen van een collega destijds. Inmiddels zit ik vijf jaar in de commissie met veel plezier. Ieder jaar wisselen we van voorzitter en dit jaar is de beurt aan mij. Het is een heel divers publiek wat we aanspreken met De Geriatriedagen. Van onderzoekers tot verpleegkundigen tot fysiotherapeuten, gerontologen en internisten ouderengeneeskunde. Op basis van feedback en suggesties van eerdere bezoekers en op basis van onze eigen ervaringen trachten we ieder jaar weer een mooi programma neer te zetten.’

Waar heeft de commissie dit jaar op ingezet?
‘We proberen bezoekers dit jaar mee te nemen in de nieuwste ontwikkelingen en nieuwe manieren van denken. Keynote spreker Andrew Clegg is hier een goed voorbeeld van. Clegg is Clinical Senior Lecturer in de Academic Unit of Elderly Care and Rehabilitation. De Britse professor van de universiteit in Leeds is een expert op het gebied van hoe om te gaan met ‘frailty’, oftewel kwetsbaarheid bij ouderen. Hij zal spreken over een andere manier van denken, namelijk in termen van ‘resilience’ (weerbaarheid), in plaats van ‘frailty’. Net zoals spreker Denis O’Mahony. Hij is klinisch geriater bij het Department of Medicine, University College Cork  en Consultant Geriatrician bij het Cork University Hospital in Ierland. Zijn verhaal is dat ongeveer 11 procent van de ziekenhuisopnames bij ouderen is gerelateerd aan een bijwerking en bij 1 op de 10 ouderen wordt gerapporteerd dat zij een bijwerking ervaren tijdens een ziekenhuisopname. Aangezien de helft van deze bijwerkingen mogelijk te voorkomen zijn, is het van groot belang dat er strategieën bedacht en onderzocht worden om bijwerkingen te verminderen en de farmacotherapie bij ouderen te optimaliseren.’

Zijn het allemaal puur medische onderwerpen?
‘Zeker niet. Zo is er bijvoorbeeld een zeer interessante sessie van klinisch geriater Miriam van Houten over financieel misbruik van ouderen. Financieel misbruik is een voortschrijdend maatschappelijk probleem. Steeds meer instanties zetten zich in om financieel misbruik te voorkomen en de overheid vraagt via reclamecampagnes ook regelmatig aandacht hiervoor. Maar hoe voorkom je het en wat kan de rol van de klinisch geriater hierin zijn? En wat als het al te laat is? Welke juridische mogelijkheden resteren? Deze sessie zullen bezoekers verlaten met achtergrondinformatie en tools om mee aan de slag te kunnen. Maar ook zal er bijvoorbeeld een sessie zijn van de V&VN over het imago van de ouderenzorg.’

Dus er komen ook ethische kwesties aan bod?
‘Uiteraard, hoewel de nadruk op ethische kwesties in voorafgaande jaren wellicht iets groter was. Er zijn natuurlijk zo veel sub sessie te volgen. Van praten over intimiteit en seksualiteit met cliënten, technologie, hoe het beste interdisciplinair samen te werken. Noem maar op.

Komen dus?
‘Natuurlijk, De Geriatriedagen zijn immers ook uitermate geschikt om elkaar weer te ontmoeten en te ontdekken waar alle verenigingen en beroepsgroepen mee bezig zijn. Komen dus.’   

Hoofdsponsor: 

De Geriatriedagen worden georganiseerd door:

Belangrijke data
3 december 2019:  sluitingsdatum vroeg inschrijftarief
6 en 7 februari 2020: Geriatriedagen 2020