arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Accreditatie 2024
Deze is toegekend door:

  • Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) – met 6 punten op donderdag en 5 punten op vrijdag
  • Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – met 6 punten op donderdag en 5 punten op vrijdag
  • Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA) – met 7 punten op donderdag en 5 punten op vrijdag
  • Accreditatiebureau fysiotherapie (Vakinhoudelijk, Geriatriefysiotherapie) – met 6 punten op donderdag en 6 punten op vrijdag
  • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – met 7 punten op donderdag en 5 punten op vrijdag
  •  Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (Scholing Geriatrie-Gerontologie, Scholing Neuro, Scholing Palliatieve Zorg, Scholing Wijkverpleegkunde) – met 6 punten op donderdag en 5 punten op vrijdag
  • Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC1) (Huisartsen (CvAH), specialisten ouderengeneeskunde (Verenso) en artsen voor verstandelijk gehandicapten (NVAVG))
    – met 7 punten op donderdag en 5 punten op vrijdag
  • Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) – met 6 punten op donderdag en 6 punten op vrijdag

Commissie 2024
Robin Planting, NVKG
Namiko Goto, NVKG
Frank Malgo, NVKG
Lisanne Tap, NVKG
Esther Karssemeijer, NVKG
Chris van der Laan, NVKG
Gijsbertha Reiling, NAPA
Silvia Kramer, NAPA
Marleen Kingma-van der Kaaij, NIV
Annemiek Griffioen, NIV
Maarten Nijkrake, NVFG
Ilse Wassenberg, NVFG

 

Locatie
1931 Congrescentrum
Oude Engelenseweg 1
5222 AA  ’s-Hertogenbosch

088 – 9000 333

Deelnemende verenigingen
NVKG
Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie
Postbus 2704
3500 GS Utrecht
088-2823930
info@nvkg.nl

NAPA
Nederlandse Associatie Physician Assistants
Postbus 2442
3500 GK Utrecht
030-6868768
info@napa.nl

NIV
Nederlandse Internisten Vereniging
Mercatorlaan 1200
3528 BL Utrecht
030-8990660
info@internisten.nl

NVFG

De Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Geriatrie
Postbus 248
3800 AE Amersfoort
info@nvfgnet.nl